Sociale huurwoningen zijn schaars. De corporaties houden zich daarom aan spelregels bij het aanbieden en toewijzen van woningen.

Als u in aanmerking komt voor een woning, kijkt de corporatie of u de juiste gegevens in  uw inschrijving heeft ingevuld. De corporatie vraagt u dan om documenten aan te leveren, zodat zij kan controleren of uw gegevens kloppen en u recht heeft op de woning.

De corporaties hebben onlangs vastgesteld dat er ‘bemiddelingsbureaus’ bestaan die tegen betaling vervalste documenten leveren. Vervalsing van documenten is fraude en benadeelt andere wachtende woningzoekenden. De corporaties doen er alles aan om dit tegen te gaan en controleren hier extra op. Controle vindt plaats bij de toewijzing van de woning, maar ook achteraf, als u de woning al gehuurd heeft. Op dit moment onderzoeken de corporaties hun toewijzingen van de afgelopen jaren op deze vorm van fraude.

Wanneer de corporatie bij toewijzing van een woning ontdekt dat u vervalste papieren gebruikt om onjuiste gegevens in uw inschrijving aan te tonen, dan vervalt de woningaanbieding en kunt u een jaar lang niet reageren. Als de corporaties de documentfraude ontdekken als u de woning al huurt, dan starten de corporaties een juridische procedure en raakt u de woning kwijt.

Wij adviseren u dringend om niet in zee te gaan met bureaus die u helpen om met onjuiste gegevens en vervalste papieren een sociale huurwoning te krijgen.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Beli. All Rights Reserved.