Daarnaast blijft de Alliantie het overgrote deel van haar woningen met het tweehuren beleid verhuren.

Geef uw inkomen door bij Woningnet
U moet de gegevens over uw huishouden en inkomen zelf doorgeven bij Woningnet of een andere website met ons aanbod. 
Dan krijgt u de woningen te zien die u mag huren. De Alliantie controleert uw gegevens voordat wij een woning aan u toewijzen. Als er iets niet klopt, kan het zijn dat we de woning niet aan u verhuren.

Twee-huren-beleid:
heeft u een inkomen tot en met € 22.700 (1 persoon) of € 30.825 (2 of meer personen)? Dan verlagen we de huur tot het bedrag dat past bij uw inkomen. Heeft u een inkomen boven deze grenzen? Dan betaalt u de normale huur.In de advertentie leest u dit in de tekst over de woning.

Vaste huurprijs:
een klein deel van onze sociale huurwoningen is alleen bestemd voor huurders met een inkomen hoger dan € 22.700 (1 persoon) of € 30.825 (2 of meer personen). 
In de advertentie ziet u het minimum inkomen staan bij ‘Voorwaarden’. We kijken hierbij naar uw inkomen op de Inkomensverklaring van de Belastingdienst. 

Huishouden  Inkomen tot en met   Maximale netto huurprijs 
1 persoon  € 22.700*  € 607,46
2 personen € 30.825  € 607,46
3 of meer personen  

€ 30.825

 € 651,03

* Krijgt u AOW en woont u alleen? Dan is de grens € 22.675.

Let op: het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Inwonende kinderen tellen wel mee voor het aantal personen in uw huishouden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Beli. All Rights Reserved.